Chơi game xóc đĩa trực tuyến ngay tại nhà! – Đáp án bài thi mẫu đánh giá năng lực 2018
Năm 2018, một bài thi mẫu đánh giá năng lực đã được tổ chức để đánh giá khả năng của các thí sinh. Bài thi này không chỉ giúp các thí sinh tự đánh giá được khả năng của mình mà còn giúp họ hiểu rõ hơn về các kỹ năng cần thiết để thành công trong cuộc sống. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các câu hỏi và đáp án của bài thi mẫu đánh giá năng lực năm 2018.
Phần 1: Kiến thức cơ bản
Câu hỏi 1: Trong 1 giờ có bao nhiêu phút?
A. 60 phút
B. 30 phút
C. 45 phút
D. 90 phút
Đáp án đúng: A. 60 phút
Câu hỏi 2: Ai là người sáng tạo ra đèn điện đầu tiên?
đáp án bài thi mẫu đánh giá năng lực 2018(Chơi game xóc đĩa trực tuyến ngay tại nhà!)
A. Thomas Edison
B. Albert Einstein
C. Isaac Newton
D. Alexander Graham Bell
Đáp án đúng: A. Thomas Edison
Phần 2: Logic và suy luận
Câu hỏi 3: Nếu A > B và B > C, thì A phải lớn hơn C đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Đáp án đúng: A. Đúng
Câu hỏi 4: Nếu tất cả các học sinh của một lớp đều học giỏi, thì tất cả học sinh đó đều là người thông minh. Đây là câu trả lời của mệnh đề nào sau đây?
A. Logic đúng
B. Logic sai
C. Không chắc chắn
Đáp án đúng: B. Logic sai
Phần 3: Kỹ năng tiếng Anh
Câu hỏi 5: Hãy cho biết nghĩa của từ “ambitious” trong tiếng Việt?
A. Vô tâm
B. Thận trọng
C. Hay đổi ý
D. Có tham vọng
Đáp án đúng: D. Có tham vọng
Câu hỏi 6: Hãy chọn từ đồng nghĩa với “beautiful”?
A. Ugly
B. Pretty
C. Plain
D. Ordinary
Đáp án đúng: D. Pretty
Trên đây là một số câu hỏi và đáp án mẫu của bài thi đánh giá năng lực năm 2018. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các kỹ năng cần thiết để đạt được thành công trong cuộc sống. Hãy tự tin tham gia các bài thi và đánh giá năng lực để phát triển bản thân và trở thành người thành công trong tương lai. Chúc các bạn may mắn!